Om mig


Jag har många års erfarenhet av att biträda företag, privatpersoner och fastighetsägare med rådgivning och i tvister.

Under hela min yrkesverksamhet har jag arbetat mycket med fastighetsfrågor. Ofta har mina uppdrag också rört företagande, främst i små och medelstora företag. Under min tid på Swedbank och LRF Konsult hade jag uppdrag inom familjerättens område - ofta med frågor om bodelningar eller generationsskifte av fastigheter och företag.

Som chefsjurist vid Sveaskog fick jag ett ännu starkare intresse för skogsbruksfrågor. Som styrelsens sekreterare i Sveaskog kom jag att arbeta med styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor med tillämpning av Svensk Kod för bolagsstyrning.

I rollen som advokat har jag bland annat under flera år anlitats som bolagsjurist av det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB och biträtt med legal rådgivning vid investeringar och försäljningar av portföljbolag samt bolagsstyrningsfrågor.