CV och erfarenhet

Utbildning
Jur. kand. Uppsala Universitet 1982
Löpande fort- och vidareutbildningar inom aktuella rättsområden.
Stockholms Handelshögskola, IFL Executive Management Program 2011-2012
Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademin
Anställningar
Östersunds Tingsrätt 1983- 1985, tingsnotarie
Swedbank 1985- -1999, chefsjurist, chef Fond- och notariatavdelningen
LRF Konsult Juridiska byrån 1999—2006, jurist och teamledare
Sveaskog, 2006-2012, chefsjurist
Heilborns Advokatbyrå, 2012-2019, advokat och delägare
Solveig Aspholm Advokat AB, 2019-, advokat och ägare